František Báleš ansámbel

Hudobníci spájajú v projekte poéziu slovenských básnikov, od Hviezdoslava po súčasnosť, s vlastnou a originálnou hudbou do podoby jazzových piesní.